Ignoriranje našega kluba

Odgovora na pritožbi, poslano 26.08.2020 nismo prejeli. Nadaljuje se molk nogometne zveze. MNZG ni niti za sekundo odlašala s pošiljanjem računov za vodenje tekmovanja, kar je dokončno izbilo sodu dno. Oba računa smo zavrnili z naslednjim dopisom (objavljamo ga v celoti):

V prilogi vam vračamo računa 200013 in 200030 ter hkrati predlagamo, da pripravite kompenzacijo v višini 1.780,00 EUR. Toliko namreč znaša manko na našem računu zaradi vašega ignoriranja opozoril glede registracij igralcev za NK Sava. Poleg tega pričakujemo vračilo pritožbene takse, saj se niste držali rokov, ki so navedeni v pravilniku o registraciji in statusu igralcev (PRSI) V5.0 z dne 19.06.2019. Omenjeni pravilnik je objavljen na spletni stani NZS. Pravilnik (v kolikor ima MNZG svojega) na strani MNZG ni objavljen, prav tako nam ni poznan, čeprav bi kot soustanovitelji o tem morali biti obveščeni.

Kot že omenjeno se sklicujemo 50. člen pravilnika krovne nogometne organizacije. Na vsakem zapisniku registracijske komisije, ki je izdan z vaše strani, se moramo klubi držati pritožbenega roka, ki je naveden v prvi točki omenjenega člena. Zakaj vi ravnate drugače nam ni poznano.

Citiramo:

PRITOŽBENI POSTOPEK

 1. člen (pritožba)
  (1) Zoper odločitev Registracijskega organa NZS se klubi in igralci lahko pritožijo v osmih dneh od prejema sklepa oziroma odločbe.
  (2) O pritožbi odloča Komisija za pritožbe NZS, ki mora odločiti v 15 dneh od dneva prejema pritožbe. (3) V pritožbenem postopku se plača taksa, ki jo določi Izvršni odbor NZS. V primeru, da pritožnik s pritožbo uspe, se pritožbena taksa vrne.
  (4) Če v pritožbenem postopku taksa ni plačana, se pritožba zavrže. (5) Pritožba zoper sklep Registracijskega organa NZS ne vpliva na pravico nastopa.
 2. člen (stroški postopka)
  (1) Materialni stroški organa, ki vodi postopek, se lahko s sklepom Izvršnega odbora NZS določijo v pavšalnem znesku.
  (2) Na predlog stranke v postopku Komisija za pritožbe odloči tudi o povrnitvi stroškov pravnega zastopanja.
Tavanje v temi…

Zadeva bi morala biti rešena najkasneje 12.09.2020. Glede na vsa dosedanja opozorila in na zgoraj navedeno smatramo da je prvenstvo neregularno, saj za NK Sava igrajo igralci, ki po našem mnenju ne bi smeli.

Nadaljevanje sledi,…

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja