VIZIJA, CILJI

Za nami je bogata preteklost, uspešna sedanjost, toda ne pozabimo na prihodnost. Da so otroci naše največje bogastvo, se zelo dobro zavedamo. Nogometna šola je nadvse pomemben del celotnega mozaika. Zavedamo se, da le strokovno delo in prava organizacija lahko zagotavljata zanimanje za nogomet med najmlajšimi. Naš namen je, da jih navdušimo za nogometno igro, spodbudimo h gibanju in k zdravemu načinu življenja. Želimo jim omogočiti boljše možnosti za razvoj, zato konstantno dvigujemo nivo organiziranosti in izboljšujemo infrastrukturne pogoje.

Nogometna šola NK Kranj
Savska loka 24, 4000 Kranj

Informacije o vpisu novih članov:
Telefon: 040 670 600
E-pošta: nkkranj@t-2.net

Nogometna šola našega kluba je skozi vsa leta delovanja v svojih vrstah vzgojila fante, ki ponosno predstavljajo nogomet in naše mesto po Sloveniji ter v tujini. Uspehi nogometašev, vzgojenih pri nas, nam dajejo vedno znova zagon za še bolj kvalitetno in zagnano delo. Hkrati pa med delovanjem šole ne pozabljamo na njen širši socialni pomen: otroci se pri nas ne učijo le nogometnih veščin, ampak jih strokovni delavci pripravljajo tudi na nadaljnje življenje. Spoznavajo pomen discipline, skupinskega dela, medsebojnega sodelovanja, omogočena pa so jim tudi potovanja po Sloveniji in izven nje.

Mladi nogometaši so razdeljeni v devet starostnih selekcij od U-8 do U19, v katerih je registriranih več kot 150 igralcev. Od ustanovitve šole v sedanji  obliki (leta 1990) imajo dosežki mladih nogometašev posebno mesto. Izpostaviti pa moramo nekaj nogometašev, ki so in še vedno prispevajo velik delež k prepoznavnosti imena nogometne šole Kranj.

Bojan Jokić – kapetan Slovenske reprezentance, v našem klubu igral do šestnajstega leta

Siniša Anđelković – član Palerma v Seriji -1, v našem klubu igral do šestnajstega leta

Josip Iličić – v našem klubu nastopal v selekciji kadetov

Dejan Božičić, Blaž Šujica, Darjan Curanović, Jaka Štromajer, Enis Djurović, Jaka Zaletel …

Kljub športnemu motivu po doseganju želenih športnih rezultatov se v nogometni šoli zavedamo, da je na prvem mestu izobrazba. Tako so lahko člani vseh selekcij zgolj otroci, ki šole ne postavljajo na stranski tir in vestno izpolnjujejo šolske obveznosti. Vzoren primer predstavljajo tudi nekateri igralci članskega moštva, ki združujejo športne napore s študijem in so s svojim načinom življenja vzorniki mladim nogometašem.

Vsak dan stremimo k temu da smo boljši in uspešnejši, ampak zavedamo se, da brez trdega dela, inovativnosti in sledenju smernic sodobnega nogometa ne gre.