Prostor za prosti čas

Iz popolnoma zapuščenega skladišča in okolice, ki je bila zasuta z odpadnim gradbenim materialom je nogometni klub v lastni režiji adaptiral razpadajoč lesen objekt in uredil okolico.

Objekta se je prijelo ime “info točka”, namenjen pa je druženju, velikokrat pa je tudi pomoč v stiski zaradi pomanjkanja garderobnih prostorov.