Pritožba

Naš klub je MNZG v času prestopnega roka opozoril na nepravilnosti glede dokumentov, ki so potrebni za prestop iz enega v drug klub.

Ne glede na to, da imamo trdne dokaze o ponarejanju podpisov ter o dolgu igralcev, ki so bili registrirani za NK Sava, je registracijska komisija pri MNZG 25.08.2020 opravila vse sporne registracije.

Sledila je pritožba z naše strani, katera je temeljila na naslednjih osnovah:

  1. Nogometni klub Kranj je seznanjen s pravili sprejetimi na IO OKS-ZŠZ. Ta v 4.(četrti) točki jasno opredeljuje pogoje za prestop igralcev v drug klub in sicer:

»Športnik mora imeti pred prestopom v drugo športno organizacijo poravnane vse dokazljive finančne obveznosti  (članarine, vadnine ipd.) do športne organizacije, iz katere želi izstopiti, v kolikor je bil športnik oz. v primeru mladoletnih športnikov njegov zakoniti zastopnik, predhodno (ob vpisu oz. pristopu v organizacijo) ustrezno seznanjen s finančnimi obveznostmi do športne organizacije in se je z njimi strinjal (podpis izjave, dogovora, registracijski pravilnik ipd.). Natančne pogoje določijo NPŠZ v internih pravilih«.

    1. V zimskem prestopnem roku Nogometni klub Sava zaradi neplačanih dokazljivih obveznosti nogometašev ni uspel registrirati dveh igralcev, kljub prijavi na inšpektorat RS za šolstvo in šport. Na osnovi prijave je tedaj Inšpektorat RS za šolstvo in šport zoper naš klub uvedel izredni inšpekcijski nadzor. NK Kranj je v obrazložitvi navedel in dokazal transparentne postopke glede plačevanja vadnine in obveščanja staršev o neporavnanih obveznostih določenih z akti in pravilniki Nogometnega kluba Kranj.
  • Ker s strani MNZG nismo dobili odgovorov na pisno zastavljena vprašanja, smo se v zvezi s ponarejenimi podpisi pogovarjali z enim izmed najvplivnejših predstavnikov zveze.  Slednji nam je glede ponarejanja podpisov odgovoril, da je prepričan, da tudi drugi klubi počnejo isto.Glede na izraženo prepričanje to pomeni, da so pravilniki panožne zveze sami sebi namen in da se kršijo povprek. Ob tem nas seveda zanima kateri klubi so to, zakaj se zoper nepravilnosti ne odreagira, kdo, če sploh, bo temu naredil konec in kdo nosi odgovornost v zvezi s tem?
    Megla tudi izven igrišč
  • Nadaljevanje sledi

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja