Izvršni odbor

Št. Priimek in ime Funkcija
1 Islamović Refik predsednik
2 Vodan Mirko podpresednik
3 Pičman Janko član izvršnega odbora
4 Draksler Mirko član izvršnega odbora / predsednik disciplinske komisije
5 Vodan Robert član izvršnega odbora / blagajnik