Otroško igrišče

Otroško igrišče z igrali je bilo zgrajeno leta 2009.

Projekt, ki ga je vodil nogometni klub je sofinancirala lokalna skupnost. Dimenzija igriššča je 22 x 25 m, v celoti je postavljeno na umetno travo, podlaga pa je kvalitetno drenažirana.