Mladinski program

Nogometni klub Kranj je pred nalogo, ko sprejema nov program in projekte, ki bodo dali nogometnemu klubu, nogometni šoli znotraj njega in vsem mladim usmeritev, razvoj in vizijo za delo v naslednjem petletnem obdobju.

Prvi cilj, ki ga bomo zasledovali je množičnost, kar pomeni vključiti v nogomet čim več prebivalstva, predvsem pa otrok – dečkov in deklic, jih motivirati in jim zagotoviti take pogoje in način dela, da jih v nogometu tudi obdržimo – kot igralce ali pa kot bodoče trenerje, sodnike, funkcionarje, navijače, nogometne zanesenjake, starše bodočih generacij..

Drugi postavljeni cilj je kvaliteta in posledično tekmovalni rezultati, ki jih lahko dosežemo le na podlagi doslednega in skupnega izpolnjevanja postavljenih razvojnih ciljev in nalog ter strokovnega programa, ki mora postati osnova vsega dela. Celostna struktura razvoja igralcev – od vključevanja v nogomet do vrhunskega igralca – je tisti cilj, ki omogoča in zagotavlja kvaliteto – klubsko in reprezentančno. Pogojena pa je s skupnim, enotnim, strokovnim in dolgoročnim delom.

Z Mladinskim programom želimo dati vsem sredinam, predvsem pa trenerjem kot osnovnim nosilcem razvoja in dela, usmeritev za njihovo strokovno delo, navodila in izobraževanje za doseganje kvalitete.

Več o Mladinskem programu si preberite v spodnjem dokumentu.

Mladinski program